ЦСМП - Кърджали

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Кърджали и филиалите към него по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2018-11-30 13:03:11Последна промяна: 2018-11-30 13:02:57
ID номер: 9083716 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Кърджали и филиалите към него по обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0004421
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 30433.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-07 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева Петя Ангелова
 • Телефон/и за контакт: 036165940 036165942
Документи
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-30 13:02:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093066031
  Удостоверено време: 30.11.2018 13:02:47
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2018 11:02:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за удължаване срока за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-12-07 16:12:58
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093287236
  Удостоверено време: 07.12.2018 16:12:58
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2018 14:12:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за удължаване срока за подаване на документи АОП

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-12-07 16:18:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093287656
  Удостоверено време: 07.12.2018 16:18:25
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2018 14:18:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за класиране на участници

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-20 13:48:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093682032
  Удостоверено време: 20.12.2018 13:48:19
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2018 11:48:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на обособена позиция

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-12-21 11:39:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093715064
  Удостоверено време: 21.12.2018 11:39:21
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2018 09:39:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на медицински консумативи по обособена позиция 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-10 10:22:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094229793
  Удостоверено време: 10.01.2019 10:22:02
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2019 08:22:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение образец 3 към договор за доставка на медицински консумативи

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-10 10:23:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094229842
  Удостоверено време: 10.01.2019 10:23:01
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2019 08:23:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение приложение 4 към договор за доставка на медицински консумативи

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-10 10:24:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094229915
  Удостоверено време: 10.01.2019 10:24:21
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2019 08:24:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори