ЦСМП - Кърджали

Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП-Кърджали/с включен монтаж, баланс, демонтаж, съхранение в собствено помещение през сезона, в който гумите не се използват и унищожение на негодните гуми за сметка на изпълнителя/, по две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2018-11-13 08:57:26
ID номер: 9083041 Статус: възложена

Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП-Кърджали

Индивидуален номер на процедурата: 0004344
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 49000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34224200
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-22 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева Петя Ангелова
 • Телефон/и за контакт: 036165940 036165942
Документи
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 13:06:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092522956
  Удостоверено време: 13.11.2018 13:06:49
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 11:06:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за класиране

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-10 14:18:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093348692
  Удостоверено време: 10.12.2018 14:18:21
  Удостоверено време по UTC: 10.12.2018 12:18:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Писмо за отказ от сключване на договор

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-12-20 13:15:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093680191
  Удостоверено време: 20.12.2018 13:15:56
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2018 11:15:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-02 14:03:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093990691
  Удостоверено време: 02.01.2019 14:03:19
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2019 12:03:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-02 14:05:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093990791
  Удостоверено време: 02.01.2019 14:05:25
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2019 12:05:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение по обособена позиция 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-02 14:06:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093990843
  Удостоверено време: 02.01.2019 14:06:47
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2019 12:06:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция 2 за доставка на автомобилни гуми

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:44:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094830114
  Удостоверено време: 29.01.2019 11:44:47
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 09:44:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция 2 - доставка на нови автомобилни гуми

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:44:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094830119
  Удостоверено време: 29.01.2019 11:44:51
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 09:44:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение към договор по обособена позиция 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:44:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094830127
  Удостоверено време: 29.01.2019 11:44:54
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 09:44:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори