ЦСМП - Кърджали

Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на ЦСМП Кърджали по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2018-11-06 14:12:56Последна промяна: 2018-11-06 14:12:23
ID номер: 9082803 Статус: възложена

Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на ЦСМП-Кърджали по обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0004316
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 45500.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-15 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева Петя Ангелова
 • Телефон/и за контакт: 036165940 036165942
Документи
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-06 14:12:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092300462
  Удостоверено време: 06.11.2018 14:12:21
  Удостоверено време по UTC: 06.11.2018 12:12:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване срока за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-11-15 16:11:56
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092608155
  Удостоверено време: 15.11.2018 16:12:07
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2018 14:12:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-05 14:56:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093212644
  Удостоверено време: 05.12.2018 14:56:13
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2018 12:56:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-20 13:26:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093680807
  Удостоверено време: 20.12.2018 13:26:23
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2018 11:26:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-12-20 13:27:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093680911
  Удостоверено време: 20.12.2018 13:27:41
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2018 11:27:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение по обособена позиция 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-12-20 13:28:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093680993
  Удостоверено време: 20.12.2018 13:28:53
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2018 11:28:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-20 13:30:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093681092
  Удостоверено време: 20.12.2018 13:30:46
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2018 11:30:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-12-20 13:31:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093681151
  Удостоверено време: 20.12.2018 13:31:36
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2018 11:31:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение по обособена позиция 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-12-20 13:32:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093681221
  Удостоверено време: 20.12.2018 13:32:55
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2018 11:32:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори