ЦСМП - Кърджали

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП-Кърджали за ползването им в гр. Кърджали и филиалите в гр.Крумовград, гр. Джебел, гр. Момчилград и гр.Ардино; с.Черноочене, с.Кирково и с.Чорбаджийско и мобилни екипи, позиционирани в с.Фотиново и с.Бенковски в съответствие с Наредба №11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Дата и час на публикуване: 2018-10-25 12:36:59
ID номер: 9082349 Статус: възложена

Отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба №11/2005г.

Индивидуален номер на процедурата: 0004284
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 41667.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-01 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева Петя Ангелова
  • Телефон/и за контакт: 036165940 036165942
Документи