ЦСМП - Кърджали

Доставка на зимно работно облекло /работно яке и работен панталон/ за нуждите на ЦСМП-Кърджали

Дата и час на публикуване: 2018-01-23 14:15:04Последна промяна: 2018-01-23 14:14:47
ID номер: 9072398 Статус: възложена

Доставка на зимно работно облекло/работно яке и работен панталон/

Индивидуален номер на процедурата: 0003293
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 20908.14 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 1811000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-01 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева Петя Ангелова
 • Телефон/и за контакт: 036165940 036165942
Документи
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 14:17:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077164826
  Удостоверено време: 23.01.2018 14:17:05
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 12:17:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-02-01 16:21:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077475224
  Удостоверено време: 01.02.2018 16:21:52
  Удостоверено време по UTC: 01.02.2018 14:21:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-02-01 16:28:08
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077475521
  Удостоверено време: 01.02.2018 16:28:08
  Удостоверено време по UTC: 01.02.2018 14:28:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за класиране на участниците

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-16 12:14:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077922548
  Удостоверено време: 16.02.2018 12:14:02
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2018 10:14:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на зимно работно облекло

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 10:26:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079250527
  Удостоверено време: 20.03.2018 10:26:17
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 08:26:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение към договор за доставка на зимно работно облекло

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 10:28:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079250841
  Удостоверено време: 20.03.2018 10:28:30
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 08:28:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение към договор за доставка на зимно работно облекло

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 10:30:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079251045
  Удостоверено време: 20.03.2018 10:30:16
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 08:30:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори