ЦСМП - Кърджали

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Кърджали и филиалите към него по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2017-11-17 12:16:47Последна промяна: 2017-11-17 12:14:19
ID номер: 9070466 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи

Индивидуален номер на процедурата: 0003084
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 31870.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-29 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Герганао Георгиева Петя Ангелова
 • Телефон/и за контакт: 036165940 036165942
Документи
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 12:16:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075589573
  Удостоверено време: 17.11.2017 12:16:30
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 10:16:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на ценово предложение на медицински консумативи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 12:50:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075590446
  Удостоверено време: 17.11.2017 12:50:07
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 10:50:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на таблица към ценово предложение за лекарствени продукти

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 13:08:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075590934
  Удостоверено време: 17.11.2017 13:08:03
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 11:08:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване на срок

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-11-29 17:20:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075874929
  Удостоверено време: 29.11.2017 17:20:25
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2017 15:20:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-11-29 17:20:31
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075874932
  Удостоверено време: 29.11.2017 17:20:31
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2017 15:20:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за класиране на участници

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 14:26:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076237624
  Удостоверено време: 14.12.2017 14:26:04
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 12:26:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на лекарствени продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-25 13:26:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077238489
  Удостоверено време: 25.01.2018 13:26:11
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2018 11:26:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3 към договор за доставка на лекарствени продукти

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-25 13:27:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077238539
  Удостоверено време: 25.01.2018 13:27:08
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2018 11:27:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение към договор за доставка на лекарствени продукти

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-25 13:28:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077238601
  Удостоверено време: 25.01.2018 13:28:15
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2018 11:28:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на медицински консумативи

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-25 13:29:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077238702
  Удостоверено време: 25.01.2018 13:29:53
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2018 11:29:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №4 към договор за доставка на медицински консумативи

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-25 13:32:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077238862
  Удостоверено време: 25.01.2018 13:32:15
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2018 11:32:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение към договор за доставка на медицински консумативи

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-25 13:33:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077238917
  Удостоверено време: 25.01.2018 13:33:23
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2018 11:33:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори