ЦСМП - Кърджали

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Кърджали за ползването им в гр. Кърджали и филиалите в гр. Крумовград, гр. Джебел, гр. Момчилград и гр. Ардино; с. Черноочене, с. Кирково и с. Чорбаджийско и мобилни екипи, позиционирани в с. Фотиново и с. Бенковски в съответствие с Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Дата и час на публикуване: 2017-10-25 10:06:43Последна промяна: 2017-11-02 17:18:11
ID номер: 9069610 Статус: възложена

Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна съгласно Наредба №11/2005г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003013
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 41667.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-06 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева Петя Ангелова
 • Телефон/и за контакт: 036165940 036165942
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-10-25 10:06:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075019807
  Удостоверено време: 25.10.2017 10:06:29
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2017 07:06:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-25 10:07:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075019832
  Удостоверено време: 25.10.2017 10:07:21
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2017 07:07:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване на срока за събиране на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-11-02 17:06:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075233113
  Удостоверено време: 02.11.2017 17:06:56
  Удостоверено време по UTC: 02.11.2017 15:06:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-11-02 17:09:13
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075233187
  Удостоверено време: 02.11.2017 17:09:13
  Удостоверено време по UTC: 02.11.2017 15:09:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за класиране на участници

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 14:45:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075594023
  Удостоверено време: 17.11.2017 14:45:58
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 12:45:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Писмо за отказ от сключване на договор

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-11-28 15:51:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075844363
  Удостоверено време: 28.11.2017 15:51:58
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2017 13:51:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на ваучери за храна по Наредба №11/2005г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-20 13:17:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076371438
  Удостоверено време: 20.12.2017 13:17:19
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2017 11:17:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение - приложение към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-20 13:17:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076371442
  Удостоверено време: 20.12.2017 13:17:26
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2017 11:17:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение - приложение към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-20 13:17:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076371444
  Удостоверено време: 20.12.2017 13:17:29
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2017 11:17:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори