ЦСМП - Кърджали

Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП КЪРДЖАЛИ /с включени монтаж, баланс, демонтаж, съхранение и унищожение на негодните гуми за сметка на изпълнителя/, по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2017-10-16 15:51:25Последна промяна: 2017-10-16 15:51:16
ID номер: 9069308 Статус: възложена

Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми, по обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0002986
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 59500.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-25 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева Петя Ангелова
 • Телефон/и за контакт: 036165940 036165942
Документи
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 15:54:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074800896
  Удостоверено време: 16.10.2017 15:54:25
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 12:54:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2017-10-20 15:58:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074916671
  Удостоверено време: 20.10.2017 15:58:01
  Удостоверено време по UTC: 20.10.2017 12:58:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за класиране на участниците

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-02 12:38:43
  Дата и час на промяна: 2017-11-02 13:17:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075225512
  Удостоверено време: 02.11.2017 13:17:16
  Удостоверено време по UTC: 02.11.2017 11:17:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на нови авточасти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 15:58:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076240655
  Удостоверено време: 14.12.2017 15:58:23
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 13:58:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор за доставка на нови авточасти

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 15:59:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076240705
  Удостоверено време: 14.12.2017 15:59:56
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 13:59:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на автомобилни гуми

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 16:00:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076240752
  Удостоверено време: 14.12.2017 16:00:48
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 14:00:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор за доставка на автомобилни гуми

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 16:01:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076240804
  Удостоверено време: 14.12.2017 16:01:44
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 14:01:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори