ЦСМП - Кърджали

Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на ЦСМП КЪРДЖАЛИ по обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2017-04-18 15:27:20Последна промяна: 2017-04-18 15:26:59
ID номер: 9063429 Статус: възложена

Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на ЦСМП-Кърджали по обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0002221
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 39545.27 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-25 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева Маргарита Момчилова
 • Телефон/и за контакт: 036165940
Документи
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 15:26:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069504350
  Удостоверено време: 18.04.2017 15:26:57
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 12:26:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 15:39:56
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069504937
  Удостоверено време: 18.04.2017 15:39:56
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 12:39:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за удължаване на срока за оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-04-26 15:18:04
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069775454
  Удостоверено време: 26.04.2017 15:18:04
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2017 12:18:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-04-26 15:19:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069775499
  Удостоверено време: 26.04.2017 15:19:10
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2017 12:19:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за класиране

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 15:07:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070268013
  Удостоверено време: 16.05.2017 15:07:39
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 12:07:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за работно облекло

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-26 10:49:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071740326
  Удостоверено време: 26.06.2017 10:49:48
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2017 07:49:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за работни обувки

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-26 10:50:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071740365
  Удостоверено време: 26.06.2017 10:50:52
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2017 07:50:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор за работно облекло

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-29 10:24:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071897712
  Удостоверено време: 29.06.2017 10:24:22
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2017 07:24:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор за работни обувки

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-29 10:24:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071897717
  Удостоверено време: 29.06.2017 10:24:25
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2017 07:24:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори