ЦСМП - Кърджали

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Кърджали и филиалите към него по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2016-11-24 14:25:30Последна промяна: 2016-11-24 14:25:20
ID номер: 9059035 Статус: възложена

Доставка на ле4карствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Кърджали и филиалите към него по обособени позиции.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001611
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000; 33140000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева Маргарита Момчилова
 • Телефон/и за контакт: 036165940
Документи
 • Документация за събиране на оферти чрез обява

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-24 14:31:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057696428
  Удостоверено време: 24.11.2016 14:31:22
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2016 12:31:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №3

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-24 14:54:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057698861
  Удостоверено време: 24.11.2016 14:54:09
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2016 12:54:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №4

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-24 14:54:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057698872
  Удостоверено време: 24.11.2016 14:54:13
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2016 12:54:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за класиране

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-12 16:00:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060436440
  Удостоверено време: 12.12.2016 16:00:49
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2016 14:00:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на лекарствени продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-26 14:56:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065541406
  Удостоверено време: 26.01.2017 14:56:06
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2017 12:56:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на медицински консумативи

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-26 14:56:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065541412
  Удостоверено време: 26.01.2017 14:56:10
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2017 12:56:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори