ЦСМП - Кърджали

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Кърджали за ползването им в гр. Кърджали и филиалите в гр. Крумовград, гр. Джебел, гр. Момчилград и гр. Ардино; с. Черноочене, с. Кирково и с. Чорбаджийско и мобилни екипи, позиционирани в с. Фотиново и с. Бенковски в съответствие с Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Дата и час на публикуване: 2016-11-02 14:52:38Последна промяна: 2016-11-02 14:52:24
ID номер: 9058135 Статус: възложена

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП-Кърджали за ползването им в гр. Кърджали и филиалите в гр. Крумовград, гр. Джебел, гр. Момчилград и гр. Ардино; с. Черноочене, с. Кирково и с. Чорбаджийско и мобилни екипи, позиционирани в с. Фотиново и с. Бенковски в съответствие с Наредба №11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001497
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева Маргарита Момчилова
 • Телефон/и за контакт: 036165940
Документи
 • Документация относно събиране на оферти с обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-11-02 14:40:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055469788
  Удостоверено време: 02.11.2016 14:40:03
  Удостоверено време по UTC: 02.11.2016 12:40:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за класиране

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-24 15:39:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057703823
  Удостоверено време: 24.11.2016 15:39:33
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2016 13:39:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка ва ваучери за храна по Наредба №11/2005г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-30 11:45:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063299270
  Удостоверено време: 30.12.2016 11:45:47
  Удостоверено време по UTC: 30.12.2016 09:45:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори