ЦСМП - Кърджали

Договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-12-20 13:57:50Последна промяна: 2019-12-20 13:57:41
АОП номер: 00095-2019-0001 Статус: възложена

Доставка на горива за автопарка за нуждите на ЦСМП-Кърджали за период от 2 години

Индивидуален номер на процедурата: 0005839
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 167380.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева, Петя Ангелова
  • Телефон/и за контакт: 036165940
Документи