ЦСМП - Кърджали

Доставка на медикаменти и консумативи за работата на медицинските екипи на ЦСМП-КЪРДЖАЛИ и неговите филиали

Дата и час на публикуване: 2014-11-27 15:28:07Последна промяна: 2016-06-02 10:32:48
Статус: възложена

Доставка на медикаменти и консумативи за работата на медицинските екипи на ЦСМП-КЪРДЖАЛИ и неговите филиали

Индивидуален номер на процедурата: 0000773
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 30000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000, 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-08 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана - 27.11.2014г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-27 15:28:07
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-27 15:28:07
 • Приложение №9.1

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-27 15:28:07
 • Протокол на комисията - 09.12.2014г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-13 15:32:33
 • Сключен договор с изпълнител - 29.12.2014г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-22 15:33:22
 • Информация за извършени плащания от 24.02.2015г. до 17.12.2015г

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-17 15:35:26