ЦСМП - Кърджали

Доставка на Многофункционална система за мониторинг, дефибрилация и телемедицина за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Кърджали.

Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:00:20Последна промяна: 2016-05-13 16:06:49
ID номер: 9035992 Статус: възложена

Доставка на Многофункционална система за мониторинг, дефибрилация и телемедицина за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Кърджали.

Индивидуален номер на процедурата: 0000768
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 42000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-24 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:00:20
 • Публична покана - 9035992/13.11.2014г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:00:20
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:00:20
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-25 16:00:20
 • Сключен договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-23 16:00:20
 • Приложения към договор от дата 23.12.2014г.

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-23 16:00:20
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-05 16:08:04
 • Информация за върнати и усвоени гаранции

  Вид на документа: Усвояване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-03-17 16:09:21