ЦСМП - Кърджали

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Кърджали

Дата и час на публикуване: 2014-11-26 13:26:33Последна промяна: 2016-05-12 13:30:55
ID номер: 9036687 Статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Кърджали за ползването им в гр. Кърджали и филиалите в гр. Крумовград, гр. Джебел, гр. Момчилград и гр. Ардино; с. Черноочене, с. Кирково и с. Чорбаджийско и мобилни екипи, позиционирани в с. Фотиново и с. Бенковски в съответствие с Наредба №11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000757
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 41667.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-05 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: г-жа Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 036165942
Документи
 • Публична покана - 9036687/26.11.2014г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-26 13:26:33
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-26 13:26:33
 • Протокол на комисията - 08.12.2014г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-13 13:26:33
 • Сключен договор - 22.12.2014г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-20 13:29:44
 • Приложения към договор от 22.12.2014г.

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-20 13:29:44
 • Информация за извършени плащания за периода от 03.2015г. до 12.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-04 13:32:14