ЦСМП - Кърджали

Доставка на зимни обувки тип боти за работата на екипите на ЦСМП-КЪРДЖАЛИ и неговите филиали

Дата и час на публикуване: 2015-10-30 12:37:02Последна промяна: 2016-05-12 12:45:47
ID номер: 9047204 Статус: възложена

Доставка на зимни обувки тип боти за работата на екипите на ЦСМП-КЪРДЖАЛИ и неговите филиали

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000755
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 10325.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 18000000, 18800000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-10 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: г-жа Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 036165942
Документи
 • Публична покана - 9047204/30.10.2015г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-10-30 12:37:02
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-30 12:37:02
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-16 17:39:07
 • Сключен договор №33/04.12.2015г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 12:40:02
 • Приложение №1 към договор №33

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 12:40:02
 • Приложение №2 към договор №33

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 12:40:02
 • Приложения към договор №33

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 12:40:02
 • Информация за направени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-03 12:44:58
 • Информация за направени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-10 12:45:38