ЦСМП - Кърджали

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Кърджали

Дата и час на публикуване: 2015-11-25 12:15:56Последна промяна: 2016-05-12 12:19:34
ID номер: 9048091 Статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Кърджали за ползването им в гр. Кърджали и филиалите в гр. Крумовград, гр. Джебел, гр. Момчилград и гр. Ардино; с. Черноочене, с. Кирково и с. Чорбаджийско и мобилни екипи, позиционирани в с. Фотиново и с. Бенковски в съответствие с Наредба №11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000754
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 41667.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-07 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: г-жа Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 036165942
Документи
 • Публична покана - 9048091/25.11.2015г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-25 12:15:56
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-25 12:15:56
 • Протокол на комисията - 08.12.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-16 17:18:34
 • Сключен договор №40/28.12.2015г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 12:19:55
 • Приложения към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 12:19:55
 • Информация за направени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-19 12:21:56
 • Информация за направени плащания през м.април 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 16:09:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047267438
  Удостоверено време: 19.05.2016 16:09:17
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2016 13:09:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания през м.май 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 13:59:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048481502
  Удостоверено време: 20.06.2016 13:59:12
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2016 10:59:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания през м.юли 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 15:23:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050596799
  Удостоверено време: 19.08.2016 15:23:03
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2016 12:23:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания през м.август 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 10:04:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051847625
  Удостоверено време: 12.09.2016 10:04:53
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2016 07:04:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания през м.септември 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-18 14:25:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055016135
  Удостоверено време: 18.10.2016 14:25:04
  Удостоверено време по UTC: 18.10.2016 11:25:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания през м.октомври 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-15 15:32:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056477481
  Удостоверено време: 15.11.2016 15:32:38
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2016 13:32:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 13:16:09