ЦСМП - Кърджали

Доставка на медикаменти, медицински консумативи и санитарни материали,консумативи за медицинска апаратура и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП-КЪРДЖАЛИ и филиалите към него по обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2015-12-07 17:32:09Последна промяна: 2016-06-02 15:55:06
ID номер: 9048640 Статус: възложена

Доставка на медикаменти, медицински консумативи и санитарни материали,консумативи за медицинска апаратура и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП-КЪРДЖАЛИ и филиалите към него по обособени позиции. Обособена позиция 1-Медикаменти Обособена позиция 2-Медицински консумативи и санитарни материали Обособена позиция 3-Консумативи за медицинска апаратура Обособена позиция 4-Дезинфектанти

Индивидуален номер на процедурата: 0000753
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 44999.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000, 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-16 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: г-жа Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 036165942
Документи
 • Публична покана - 9048640/07.12.2015г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-07 17:32:09
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-07 17:32:09
 • Протокол на комисията - 29.12.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 17:35:50
 • Сключен договор - №42/08.01.2016г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-05 11:39:43
 • Приложение към договор обособена позиция 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-05 11:39:43
 • Приложение към договор обособена позиция 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-05 11:39:43
 • Сключен договор - №43/08.01.2016г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-05 11:39:43
 • Приложение към обособена позиция 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-05 11:39:43
 • Приложение към обособена позиция 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-05 11:39:43
 • Сключен договор - №45/22.01.2016г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-10 11:39:43
 • Приложение към договор обособена позиция 3

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-10 11:39:43
 • Приложение към договор обособена позиция 3

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-10 11:39:43
 • Сключен договор - №44/13.01.2016г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-10 11:39:43
 • Приложение към договор обособена позиция 4

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-10 11:39:43
 • Приложение към договор обособена позиция 4

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-10 11:39:43
 • Информация за направени плащания през м.февруари 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-20 12:10:43
 • Информация за направени плащания през м.март 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-19 12:11:41
 • Информация за направени плащания през м.април 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 16:09:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047267455
  Удостоверено време: 19.05.2016 16:09:36
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2016 13:09:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Прекратен договор за обособена позиция

  Вид на документа: Прекратяване на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-02 14:09:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047719551
  Удостоверено време: 02.06.2016 14:09:42
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2016 11:09:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания през м.май 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 13:58:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048481416
  Удостоверено време: 20.06.2016 13:58:11
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2016 10:58:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания през м.юни 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-14 12:42:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049517164
  Удостоверено време: 14.07.2016 12:42:33
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2016 09:42:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания през м.юни 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-14 12:44:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049517214
  Удостоверено време: 14.07.2016 12:44:07
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2016 09:44:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания през м.юли 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 15:21:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050596740
  Удостоверено време: 19.08.2016 15:21:32
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2016 12:21:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания през м.септември 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-18 14:23:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055016085
  Удостоверено време: 18.10.2016 14:23:44
  Удостоверено време по UTC: 18.10.2016 11:23:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания през м.октомври 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-15 15:31:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056477302
  Удостоверено време: 15.11.2016 15:31:05
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2016 13:31:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания през м.октомври 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-15 15:31:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056477312
  Удостоверено време: 15.11.2016 15:31:12
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2016 13:31:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания през м.ноември 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 14:20:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061707021
  Удостоверено време: 20.12.2016 14:20:18
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2016 12:20:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори