ЦСМП - Кърджали

Доставки на работно облекло за нуждите на ЦСМП Кърджали, при условията на чл.16 г. от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2016-03-15 15:30:00Последна промяна: 2016-05-12 11:19:21
ID номер: 9051317 Статус: възложена

Доставки на работно облекло за нуждите на ЦСМП Кърджали, при условията на чл.16 г. от ЗОП

Индивидуален номер на процедурата: 0000752
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 26375.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 18000000, 18300000, 18800000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-24 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: г-жа Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 036165942
Документи
 • Публична покана - 9051317/15.03.2016г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-03-15 15:30:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-15 15:30:00
 • Протокол на комисията - 25.03.2016г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-25 17:17:49
 • Сключен договор №51/15.04.2015г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-15 11:17:49
 • Информация за направени плащания през м.май 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 14:00:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048481620
  Удостоверено време: 20.06.2016 14:00:36
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2016 11:00:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания през м.юни 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-14 12:40:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049517103
  Удостоверено време: 14.07.2016 12:40:27
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2016 09:40:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плещения през м.октомври 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-15 15:06:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056474662
  Удостоверено време: 15.11.2016 15:06:15
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2016 13:06:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за направени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 13:16:09
 • Информация за направени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-02-20 14:51:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067311238
  Удостоверено време: 20.02.2017 14:51:34
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2017 12:51:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори