ЦСМП - Кърджали

Доставка на гориво /дизелово гориво и безоловен бензин / през периода февруари 2016г. - януари 2017г. за автомобилите на ЦСМП-Кърджали по изготвена Спецификация.

Дата и час на публикуване: 2016-01-08 14:23:34Последна промяна: 2016-05-09 14:34:17
АОП номер: 00095-2016-0001 Статус: възложена

Доставка на гориво /дизелово гориво и безоловен бензин / през периода февруари 2016г. - януари 2017г. за автомобилите на ЦСМП-Кърджали по изготвена Спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0000750
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: г-жа Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 0361 6 59 42
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 706370/08.01.2016г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-08 14:23:34
 • Договор за борсово посредничество - №41/08.01.2016г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-04 14:27:26
 • Спецификация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-02-04 14:27:26
 • Приложения към спецификацията

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-02-04 14:27:26
 • Борсов договор №54

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 14:30:27
 • Борсов договор №55

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 14:30:27
 • Борсов договор №56

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 14:30:27
 • Информация за извършени плащания през месец Март 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-19 14:33:56
 • Информация за извършени плащания през месец Април 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 15:09:34
 • Информация за извършени плащания през месец Май 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 13:55:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048481237
  Удостоверено време: 20.06.2016 13:55:54
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2016 10:55:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания през месец Юни 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-14 12:40:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049517096
  Удостоверено време: 14.07.2016 12:40:06
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2016 09:40:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания през м.юли 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 15:18:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050596622
  Удостоверено време: 19.08.2016 15:18:49
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2016 12:18:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания през м.август 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 10:03:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051847527
  Удостоверено време: 12.09.2016 10:03:27
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2016 07:03:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания през м.септември 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-18 14:21:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055015948
  Удостоверено време: 18.10.2016 14:21:14
  Удостоверено време по UTC: 18.10.2016 11:21:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания през м.октомври 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-15 15:04:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056474502
  Удостоверено време: 15.11.2016 15:04:40
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2016 13:04:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания през м.ноември 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 14:22:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061707228
  Удостоверено време: 20.12.2016 14:22:03
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2016 12:22:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания през м.декември 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 13:16:09
 • Информация за извършени плащания през м.януари 2017г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-02-20 14:50:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067311179
  Удостоверено време: 20.02.2017 14:50:13
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2017 12:50:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания през м.февруари 2017г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 15:44:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068286074
  Удостоверено време: 17.03.2017 15:44:42
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 13:44:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори