ЦСМП - Кърджали

Доставка на гориво /дизелово гориво и безоловен бензин / през периода февруари 2015г. - януари 2016г. за автомобилите на ЦСМП-Кърджали по изготвена Спецификация.

Дата и час на публикуване: 2015-01-05 14:05:30Последна промяна: 2016-05-09 14:22:07
АОП номер: 00095-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на гориво /дизелово гориво и безоловен бензин / през периода февруари 2015г. - януари 2016г. за автомобилите на ЦСМП-Кърджали по изготвена Спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0000749
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: г-жа Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 0361 6 59 42
Документи