ЦСМП - Добрич

Доставка на 3 броя компютърни конфигурации

Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:35:59Последна промяна: 2019-11-04 14:35:35
Допълнителна информация по процедурата

Доставка на 3 броя компютърни конфигурации след пазарно проучване и събиране на оферти

Документи