ЦСМП - Добрич

Доставка на лекарствени продукти, за нуждите на ЦСМП Добрич, след предварителна заявка на наименованията и количествата от страна на Възложителя

Дата и час на публикуване: 2017-06-14 08:06:15Последна промяна: 2017-06-28 09:36:09
ID номер: 9065218 Статус: възложена

Периодична доставка на лекарствени продукти, общо 62 номенклатури, необходими за нуждите на Център за спешна медицинска помощ-Добрич, посочени по видове и прогнозни количества в Списъка на лекарствените продукти Приложение № 1 към документацията за участие.

Индивидуален номер на процедурата: 0002467
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 49764.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-05 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Севдалина Мирчева, Силвия Пеева
 • Телефон/и за контакт: 0887627051, 0889164624
Документи
 • ЗАПОВЕД РД 08 №30/14.06.2017г

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-06-14 08:12:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071227485
  Удостоверено време: 14.06.2017 08:12:12
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2017 05:12:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-14 08:15:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071227557
  Удостоверено време: 14.06.2017 08:15:15
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2017 05:15:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-06-14 08:18:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071227643
  Удостоверено време: 14.06.2017 08:18:38
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2017 05:18:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 1 Списък на лекарствените продукти

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-06-14 08:20:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071227686
  Удостоверено време: 14.06.2017 08:20:13
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2017 05:20:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-14 08:31:10
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071228003
  Удостоверено време: 14.06.2017 08:31:10
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2017 05:31:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-28 09:11:33
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071835643
  Удостоверено време: 28.06.2017 09:11:33
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2017 06:11:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.97 ал.4 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-19 13:46:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072552967
  Удостоверено време: 19.07.2017 13:46:01
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2017 10:46:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Фаркол

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-07 11:41:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073060539
  Удостоверено време: 07.08.2017 11:41:13
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2017 08:41:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Софарма

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-07 11:41:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073060563
  Удостоверено време: 07.08.2017 11:41:50
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2017 08:41:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори