ЦСМП - Добрич

Осигуряване на храна за персонала на ЦСМП Добрич, работещ на 12 часова работна смяна, съгласно Наредба № 11 от 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, чрез ваучери за храна

Дата и час на публикуване: 2017-03-09 09:17:51
Статус: възложена

Изработване, доставка и осигуряване ползването като валидно платежно средство на ваучери за храна, за осигуряване на храна за персонала на ЦСМП Добрич, работещ на 12 часова работна смяна, съгласно Наредба № 11 от 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, след предварителна заявка от страна на Възложителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0002073
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 33000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-22 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Пеева
 • Телефон/и за контакт: 058 602910
Документи
 • Заповед РД 08 № 17/09.03.2017г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 09:20:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067951363
  Удостоверено време: 09.03.2017 09:20:06
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 07:20:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 09:21:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067951440
  Удостоверено време: 09.03.2017 09:21:46
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 07:21:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет: "Осигуряване на храна за персонала на ЦСМП Добрич, работещ на 12 часова работна смяна, съгласно Наредба № 11 от 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, чрез ваучери за храна."

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 09:24:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067951527
  Удостоверено време: 09.03.2017 09:24:03
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 07:24:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 09:47:31
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067952508
  Удостоверено време: 09.03.2017 09:47:31
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 07:47:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.97,ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-12 15:24:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069313631
  Удостоверено време: 12.04.2017 15:24:23
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2017 12:24:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-02 15:15:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069893390
  Удостоверено време: 02.05.2017 15:15:46
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2017 12:15:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори