ЦСМП - Добрич

Доставка на лекарствени продукти, за нуждите на ЦСМП Добрич, след предварителна заявка на наименованията и количествата от страна на Възложителя

Дата и час на публикуване: 2016-06-17 09:03:38Последна промяна: 2016-06-30 10:23:51
Статус: възложена

Целта на поръчката е да се осигурят лекарствени продукти за задоволяване на нуждите на ЦСМП Добрич, с оглед оказване на спешна медицинска помощ

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000947
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 43181.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-06 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Севдалина Мирчева, Силвия Пеева
 • Телефон/и за контакт: 0887627051, 0889164624
Документи
 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-06-17 09:05:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048351562
  Удостоверено време: 17.06.2016 09:05:56
  Удостоверено време по UTC: 17.06.2016 06:05:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЗАПОВЕД РД 08 № 28/17.06.2016г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-06-17 09:07:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048351710
  Удостоверено време: 17.06.2016 09:07:48
  Удостоверено време по UTC: 17.06.2016 06:07:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-06-17 09:12:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048352070
  Удостоверено време: 17.06.2016 09:12:51
  Удостоверено време по UTC: 17.06.2016 06:12:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Списък на лекарствените продукти

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-06-17 09:15:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048352231
  Удостоверено време: 17.06.2016 09:15:20
  Удостоверено време по UTC: 17.06.2016 06:15:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-06-17 09:42:27
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048354350
  Удостоверено време: 17.06.2016 09:42:27
  Удостоверено време по UTC: 17.06.2016 06:42:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-06-30 08:49:21
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049021362
  Удостоверено време: 30.06.2016 08:49:21
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2016 05:49:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.97 ал.4 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-12 10:31:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049436229
  Удостоверено време: 12.07.2016 10:31:32
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2016 07:31:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-02 13:42:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050079632
  Удостоверено време: 02.08.2016 13:42:56
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2016 10:42:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-03 14:56:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055502693
  Удостоверено време: 03.11.2016 14:56:09
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2016 12:56:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-05 16:33:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059359038
  Удостоверено време: 05.12.2016 16:33:52
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2016 14:33:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-03 16:42:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063962761
  Удостоверено време: 03.01.2017 16:42:14
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2017 14:42:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-07 09:20:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067867099
  Удостоверено време: 07.03.2017 09:20:14
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2017 07:20:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-07 09:26:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067867352
  Удостоверено време: 07.03.2017 09:26:24
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2017 07:26:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-03 21:55:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068962175
  Удостоверено време: 03.04.2017 21:55:57
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2017 18:55:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-02 16:32:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069896673
  Удостоверено време: 02.05.2017 16:32:39
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2017 13:32:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-02 16:33:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069896706
  Удостоверено време: 02.05.2017 16:33:32
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2017 13:33:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-07 20:54:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070988528
  Удостоверено време: 07.06.2017 20:54:52
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2017 17:54:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори