ЦСМП - Добрич

Доставка на резервни части за санитарните автомобили на Център за спешна медицинска помощ - Добрич. Обществената поръчка включва три обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2016-03-31 10:35:07Последна промяна: 2016-05-20 09:06:00
ID номер: 9051914 Статус: възложена

Доставка на резервни части за санитарните автомобили на Център за спешна медицинска помощ - Добрич.” Обществената поръчка включва три обособени позиции, както следва:

 • Обособена позиция № 1 -резервни части за санитарни автомобили марка "Ситроен", съгласно техническа спецификация - приложение №1;
 • Обособена позиция № 2 -резервни части за санитарни автомобили марка "Форд", съгласно техническа спецификация - приложение №2;
 • Обособена позиция № 3 - резервни части за санитарни автомобили марка "Фолксваген" и марка "Опел", съгласно техническа спецификация - приложение №3.

Индивидуален номер на процедурата: 0000784
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 27350.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34330000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-19 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Пеева
 • Телефон/и за контакт: 058602910
Документи
 • Публична покана - 9051914/31.03.2016г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 10:35:07
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 10:35:07
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 10:35:07
 • VIN (шаси) номера на автомобилите по обособени позиции

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 10:35:07
 • Протокол на комисията №1/27.04.2016г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-28 10:38:56
 • Договор за доставка на резервни части за санитарните автомобили на ЦСМП Добрич - обособена позиция №1 и обособена позиция №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 10:49:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047252077
  Удостоверено време: 19.05.2016 10:49:45
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2016 07:49:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на резервни части за санитарните автомобили на ЦСМП Добрич - обособена позиция №3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 10:51:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047252198
  Удостоверено време: 19.05.2016 10:51:52
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2016 07:51:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 19:50:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051505581
  Удостоверено време: 07.09.2016 19:50:32
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2016 16:50:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-03 14:57:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055502728
  Удостоверено време: 03.11.2016 14:57:24
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2016 12:57:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-05 16:32:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059358873
  Удостоверено време: 05.12.2016 16:32:26
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2016 14:32:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-03 16:41:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063962631
  Удостоверено време: 03.01.2017 16:41:16
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2017 14:41:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-07 09:14:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067866847
  Удостоверено време: 07.03.2017 09:14:19
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2017 07:14:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-03 21:57:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068962220
  Удостоверено време: 03.04.2017 21:57:56
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2017 18:57:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-02 16:36:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069896800
  Удостоверено време: 02.05.2017 16:36:02
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2017 13:36:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-07 21:08:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070988723
  Удостоверено време: 07.06.2017 21:08:31
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2017 18:08:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори