ЦСМП - Добрич

Предоставяне на безплатна храна чрез купони на персонала, работещ на 12-часови дежурства в ЦСМП – Добрич и филиалите му

Дата и час на публикуване: 2016-03-10 17:30:58Последна промяна: 2016-05-17 10:33:38
ID номер: 9051114 Статус: възложена

Предоставяне на безплатна храна чрез купони на персонала, работещ на 12-часови дежурства в ЦСМП – Добрич и филиалите му в гр.Добрич, гр.Балчик, гр.Каварна, гр.Шабла, гр.Г.Тошево, гр.Тервел, съгласно Наредба №11/21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.” ЦСМП Добрич предоставя на дежурния персонал купони с посочена върху тях стойност, срещу които служителите на ЦСМП Добрич получават храна в обектите за търговия с храни на изпълнителя. Купоните, получени от изпълнителя, срещу предоставените хранителни продукти се отчитат месечно на ЦСМП - Добрич и се издава фактура от изпълнителя, която ЦСМП - Добрич се задължава да изплати

Индивидуален номер на процедурата: 0000783
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 32945.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-28 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Пеева
 • Телефон/и за контакт: 058602910
Документи
 • Публична покана - 9051114/10.03.2016г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-03-10 17:30:58
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-03-10 17:30:58
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-10 17:30:58
 • Протокол на комисията №1/29.03.2016г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-30 10:33:25
 • Договор за доставка на храна за дежурен персонал на ФСМП Добрич

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 10:27:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047250985
  Удостоверено време: 19.05.2016 10:27:17
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2016 07:27:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на храна за дежурен персонал на ФСМП Г.Тошево

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 10:27:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047250990
  Удостоверено време: 19.05.2016 10:27:25
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2016 07:27:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на храна за дежурен персонал на ФСМП Тервел

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 10:32:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047251283
  Удостоверено време: 19.05.2016 10:32:56
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2016 07:32:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на храна за дежурен персонал на ФСМП Каварна

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 10:32:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047251284
  Удостоверено време: 19.05.2016 10:32:58
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2016 07:32:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на храна за дежурен персонал на ФСМП Шабла

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 10:33:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047251322
  Удостоверено време: 19.05.2016 10:33:44
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2016 07:33:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на храна за дежурен персонал на ФСМП Балчик

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 10:35:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047251381
  Удостоверено време: 19.05.2016 10:35:32
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2016 07:35:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-19 16:50:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049673044
  Удостоверено време: 19.07.2016 16:50:10
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2016 13:50:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-16 09:12:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050484678
  Удостоверено време: 16.08.2016 09:12:03
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2016 06:12:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 19:57:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051505883
  Удостоверено време: 07.09.2016 19:57:46
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2016 16:57:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-29 14:42:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053210485
  Удостоверено време: 29.09.2016 14:42:07
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2016 11:42:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-03 14:59:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055502807
  Удостоверено време: 03.11.2016 14:59:26
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2016 12:59:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-05 16:31:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059358705
  Удостоверено време: 05.12.2016 16:31:09
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2016 14:31:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-03 16:40:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063962498
  Удостоверено време: 03.01.2017 16:40:10
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2017 14:40:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-02-09 09:13:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066432559
  Удостоверено време: 09.02.2017 09:13:33
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2017 07:13:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-07 09:18:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067867017
  Удостоверено време: 07.03.2017 09:18:33
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2017 07:18:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-03 21:57:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068962210
  Удостоверено време: 03.04.2017 21:57:19
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2017 18:57:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-02 16:37:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069896858
  Удостоверено време: 02.05.2017 16:37:42
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2017 13:37:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-07 21:05:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070988682
  Удостоверено време: 07.06.2017 21:05:41
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2017 18:05:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори