ЦСМП - Добрич

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Добрич, след предварителна заявка на наименованията и количествата от страна на Възложителя

Дата и час на публикуване: 2015-06-24 10:21:51Последна промяна: 2016-05-17 10:27:07
ID номер: 9043122 Статус: възложена

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Добрич, след предварителна заявка на наименованията и количествата от страна на Възложителя

Индивидуален номер на процедурата: 0000782
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 15717.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-10 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Пеева
 • Телефон/и за контакт: 058602910
Документи
 • Публична покана - 9043122/24.06.2015г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-06-24 10:21:51
 • Приложение №5 - Списък медицински консумативи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-24 10:21:51
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-06-24 10:21:51
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-24 10:21:51
 • Протокол на комисията №4/14.07.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-15 10:25:38
 • Договор за обществена поръчка №3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 10:26:21
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-26 10:26:21
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 10:26:21
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-26 10:26:21
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-29 10:28:39
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 23:10:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047607029
  Удостоверено време: 30.05.2016 23:10:40
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2016 20:10:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-19 16:42:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049672717
  Удостоверено време: 19.07.2016 16:42:41
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2016 13:42:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-16 09:15:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050484786
  Удостоверено време: 16.08.2016 09:15:22
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2016 06:15:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 19:56:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051505825
  Удостоверено време: 07.09.2016 19:56:18
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2016 16:56:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори