ЦСМП - Добрич

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Добрич, след предварителна заявка на наименованията и количествата от страна на Възложителя.

Дата и час на публикуване: 2015-06-22 10:11:28Последна промяна: 2016-05-17 10:18:50
ID номер: 9043009 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Добрич, след предварителна заявка на наименованията и количествата от страна на Възложителя.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000781
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 38682.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-08 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Пеева
 • Телефон/и за контакт: 058602910
Документи
 • Публична покана - 9043009/22.06.2015г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-06-22 10:11:28
 • Приложение №5

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-22 10:11:28
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-06-22 10:11:28
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-22 10:11:28
 • Протокол на комисията - №3/10.07.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 10:14:52
 • Договор за обществена поръчка №4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-31 10:15:36
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-26 10:16:16
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 10:16:37
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 10:17:03
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-26 10:17:28
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-02 10:17:49
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-29 10:18:09
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-04 10:18:39
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 23:09:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047607014
  Удостоверено време: 30.05.2016 23:09:40
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2016 20:09:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-19 16:46:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049672859
  Удостоверено време: 19.07.2016 16:46:12
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2016 13:46:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-16 09:14:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050484759
  Удостоверено време: 16.08.2016 09:14:24
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2016 06:14:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 19:54:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051505731
  Удостоверено време: 07.09.2016 19:54:00
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2016 16:54:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-29 14:43:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053210578
  Удостоверено време: 29.09.2016 14:43:26
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2016 11:43:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-03 15:00:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055502864
  Удостоверено време: 03.11.2016 15:00:40
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2016 13:00:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори