ЦСМП - Добрич

Доставка на резервни части за санитарните автомобили на Център за спешна медицинска помощ - Добрич. Обществената поръчка включва три обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2015-03-25 13:51:42Последна промяна: 2016-05-17 10:03:38
ID номер: 9040149 Статус: възложена

Доставка на резервни части за санитарните автомобили на Център за спешна медицинска помощ - Добрич.” Обществената поръчка включва три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 -резервни части за санитарни автомобили марка "Ситроен", съгласно техническа спецификация - приложение №1;Обособена позиция № 2 -резервни части за санитарни автомобили марка "Форд", съгласно техническа спецификация - приложение №2; Обособена позиция № 3 - резервни части за санитарни автомобили марка "Фолксваген" и марка "Опел", съгласно техническа спецификация - приложение №3.

Индивидуален номер на процедурата: 0000780
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 26140.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34330000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-14 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Пеева
 • Телефон/и за контакт: 058602910
Документи
 • Публична покана - 9040149/25.03.2015г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-25 13:51:42
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-03-25 13:51:42
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-25 13:51:42
 • Протокол на комисията №2/16.04.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-17 09:54:34
 • Протокол на комисията №4/28.04.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-28 09:57:08
 • Договор за обществена поръчка №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-15 09:58:40
 • Договор за обществена поръчка №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-15 09:58:40
 • Информация за извършени плащания - Юни 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-30 10:01:01
 • Информация за извършени плащания - Юли - 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-26 10:02:13
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 10:03:05
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 10:03:34
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-26 10:04:19
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-02 10:05:04
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-29 10:05:53
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 23:12:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047607058
  Удостоверено време: 30.05.2016 23:12:32
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2016 20:12:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-19 16:39:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049672615
  Удостоверено време: 19.07.2016 16:39:55
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2016 13:39:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-16 09:09:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050484565
  Удостоверено време: 16.08.2016 09:09:05
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2016 06:09:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-16 09:10:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050484622
  Удостоверено време: 16.08.2016 09:10:43
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2016 06:10:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори