ЦСМП - Добрич

Предоставяне на безплатна храна чрез купони на персонала, работещ на 12-часови дежурства в ЦСМП – Добрич и филиалите му

Дата и час на публикуване: 2015-03-12 15:32:39Последна промяна: 2016-05-17 09:48:06
ID номер: 9039671 Статус: възложена

Предоставяне на безплатна храна чрез купони на персонала, работещ на 12-часови дежурства в ЦСМП – Добрич и филиалите му в гр.Добрич, гр.Балчик, гр.Каварна, гр.Шабла, гр.Г.Тошево, гр.Тервел, съгласно Наредба №11/21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.” ЦСМП Добрич предоставя на дежурния персонал купони с посочена върху тях стойност, срещу които служителите на ЦСМП Добрич получават храна в обектите за търговия с храни на изпълнителя. Купоните, получени от изпълнителя, срещу предоставените хранителни продукти се отчитат месечно на ЦСМП - Добрич и се издава фактура от изпълнителя, която ЦСМП - Добрич се задължава да изплати

Индивидуален номер на процедурата: 0000779
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 32846.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-27 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Пеева
 • Телефон/и за контакт: 058602910
Документи
 • Публична покана - 9039671/12.03.2015г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-12 15:32:39
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-03-12 15:32:39
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-12 15:32:39
 • Протокол на комисията №1/30.03.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-02 09:37:35
 • Договор за доставка на храна за дежурен персонал на ЦСМП Добрич №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-22 09:38:24
 • Договор за доставка на храна за дежурен персонал на ЦСМП Добрич №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-22 09:38:24
 • Договор за доставка на храна за дежурен персонал на ЦСМП Добрич №3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-22 09:38:24
 • Договор за доставка на храна за дежурен персонал на ЦСМП Добрич №4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-22 09:38:24
 • Информация за извършено плащане - Май 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-25 09:41:06
 • Информация за извършено плащане - Юни 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-30 09:42:17
 • Информация за извършено плащане - Юли/Август 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-26 09:43:33
 • Информация за извършени плащания - Август 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 09:44:53
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 09:45:47
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-26 09:46:28
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-02 09:47:05
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-29 09:47:35
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-04 09:47:56
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-02 10:53:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047709186
  Удостоверено време: 02.06.2016 10:53:10
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2016 07:53:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-19 16:47:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049672938
  Удостоверено време: 19.07.2016 16:47:53
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2016 13:47:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори