ЦСМП - Добрич

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - гр. Добрич

Дата и час на публикуване: 2014-11-24 17:18:41Последна промяна: 2016-05-16 17:24:43
ID номер: 9036446 Статус: възложена

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - гр. Добрич по обособени позиции както следва:1.Дефибрилатор; 2.Преносим ЕКГ апарат; 3.Портативна аспирационна помпа;

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000778
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 10000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-04 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Пеева
 • Телефон/и за контакт: 058602910
Документи
 • Публична покана - 9036446/24.11.2014г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-24 17:18:41
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-11-24 17:18:41
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2014-11-24 17:18:41
 • Протокол на комисията №15 - Позиция 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 17:21:49
 • Протокол на комисията №16 - Позиция 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 17:21:49
 • Протокол на комисията №17 - Позиция 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 17:21:49
 • Сключен договор - Елпак

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-10 17:23:48
 • Сключен договор - Илан

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-10 17:23:48
 • Сключен договор - Мегамед

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-10 17:23:48
 • Информация за извършени плащания - Илан

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-12 17:26:43
 • Информация за извършени плащания Мегамед - 15.12.2014г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-15 17:27:53