ЦСМП - Добрич

Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП Добрич. Автомобила и оборудването на автомобила да отговарят на изискванията по приложената техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2014-11-12 17:09:43Последна промяна: 2016-05-16 17:14:03
ID номер: 9035901 Статус: възложена

Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП Добрич. Автомобила и оборудването на автомобила да отговарят на изискванията по приложената техническа спецификация

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000777
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34114121
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-24 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Пеева
 • Телефон/и за контакт: 058602910
Документи
 • Публична покана - 9035901/12.11.2014г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 17:09:43
 • Техническа спецификация и изисквания към предлагания санитарен автомобил

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 17:09:43
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 17:09:43
 • Протокол на комисията №14/26.11.2014г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-26 17:13:07
 • Сключен договор - 08.12.2014г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 17:14:00
 • Информация за извършено плащане - 11.12.2014г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-11 17:15:17