ЦСМП - Добрич

Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Център за спешна медицинска помощ град Добрич

Дата и час на публикуване: 2014-10-28 16:48:38Последна промяна: 2016-05-16 16:58:35
Статус: възложена

Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Център за спешна медицинска помощ град Добрич

Индивидуален номер на процедурата: 0000776
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 42000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-07 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Пеева
 • Телефон/и за контакт: 058602910
Документи
 • Публична покана - 28.10.2014г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-10-28 16:48:38
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-10-28 16:48:38
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2014-11-28 16:50:53
 • Протокол на комисията №6 - Позиция 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:51:57
 • Протокол на комисията №7 - Позиция 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:51:57
 • Протокол на комисията №8 - Позиция 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:51:57
 • Протокол на комисията №9 - Позиция 4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:51:57
 • Протокол на комисията №10 - Позиция 5

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:51:57
 • Протокол на комисията №11 - Позиция 6

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:51:57
 • Протокол на комисията №12 - Позиция 7

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:51:57
 • Протокол на комисията №13 - Позиция 8

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:51:57
 • Договор за обществена поръчка с Дъчмед интернешънъл ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 16:58:25
 • Договор за обществена поръчка с Мегамед България ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 16:58:25
 • Договор за обществена поръчка с Илан медицинска апаратура ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 16:58:25
 • Анекс - Илан медицинска апаратура ООД

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 16:58:25
 • Анекс - Дъчмед интернешънъл ЕООД

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 16:58:25
 • Информация за извършени плащания Дъчмед интернешънъл ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-10 17:03:00
 • Информация за извършени плащания - Илан медицинска апаратура ООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-12 17:04:09