ЦСМП - Добрич

Доставка на един брой санитарен автомобил, оборудван и предназначен за спешна медицинска помощ. Автомобила и оборудването на автомобила да отговарят на изискванията по приложената техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2014-10-22 16:41:34Последна промяна: 2016-05-16 16:44:48
Статус: затворена

Доставка на един брой санитарен автомобил, оборудван и предназначен за спешна медицинска помощ. Автомобила и оборудването на автомобила да отговарят на изискванията по приложената техническа спецификация

Индивидуален номер на процедурата: 0000775
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34114121
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-03 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Пеева
 • Телефон/и за контакт: 058602910
Документи
 • Публична покана - 22.10.2014г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-10-22 16:41:34
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-10-22 16:41:34
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2014-10-22 16:41:34
 • Протокол на комисията - №5/05

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-05 16:44:48