ЦСМП - Добрич

Доставка на горива (Бензин А95Н и дизелово гориво), чрез стокова борса за нуждите на санитарните автомобили на ЦСМП Добрич и филиалите му

Дата и час на публикуване: 2015-10-21 10:41:07Последна промяна: 2016-05-17 10:45:27
АОП номер: 00167-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на горива (Бензин А95Н и дизелово гориво), чрез стокова борса за нуждите на санитарните автомобили на ЦСМП Добрич и филиалите му - ФСМП гр. Добрич, ФСМП - гр. Каварна, ФСМП - гр. Балчик, ФСМП - гр. Тервел, ФСМП - гр. Г Тошево, ФСМП - Шабла за 2016 година.

Индивидуален номер на процедурата: 0000785
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Пеева
 • Телефон/и за контакт: 058602910
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 693131/20.10.2015г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-21 10:41:07
 • Сключен договор №536/28.10.2015г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-10 10:43:59
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-29 10:44:38
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-04 10:45:10
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 23:18:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047607152
  Удостоверено време: 30.05.2016 23:18:52
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2016 20:18:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-19 16:52:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049673130
  Удостоверено време: 19.07.2016 16:52:03
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2016 13:52:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-16 09:07:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050484530
  Удостоверено време: 16.08.2016 09:07:55
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2016 06:07:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 19:52:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051505673
  Удостоверено време: 07.09.2016 19:52:39
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2016 16:52:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-29 14:37:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053210200
  Удостоверено време: 29.09.2016 14:37:52
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2016 11:37:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-03 15:01:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055502906
  Удостоверено време: 03.11.2016 15:01:32
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2016 13:01:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-11-25 14:31:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057842398
  Удостоверено време: 25.11.2016 14:31:31
  Удостоверено време по UTC: 25.11.2016 12:31:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс договор горива

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-11-25 14:33:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057842696
  Удостоверено време: 25.11.2016 14:33:56
  Удостоверено време по UTC: 25.11.2016 12:33:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-05 16:36:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059359416
  Удостоверено време: 05.12.2016 16:36:55
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2016 14:36:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-03 16:44:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063962988
  Удостоверено време: 03.01.2017 16:44:00
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2017 14:44:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-02-09 09:15:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066432671
  Удостоверено време: 09.02.2017 09:15:08
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2017 07:15:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-07 09:12:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067866788
  Удостоверено време: 07.03.2017 09:12:36
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2017 07:12:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на договор

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-14 10:39:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068140778
  Удостоверено време: 14.03.2017 10:39:24
  Удостоверено време по UTC: 14.03.2017 08:39:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-03 21:54:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068962142
  Удостоверено време: 03.04.2017 21:54:16
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2017 18:54:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори