ЦСМП - Търговище

„Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП -Търговище”

Дата и час на публикуване: 2023-07-10 16:01:09
ID номер: 00101-2023-0001 Статус: възложена

Предметът на обществената  поръчка е „Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП -Търговище”.
Сервизното обслужване, ремонт и доставката на резервни части, двигателни масла и консумативи, предмет на договора включват:
- диагностика, обслужване, текущ и основен ремонт на дизелови и бензинови двигатели;
- диагностика и ремонт на горивна уредба, запалителна уредба, ел. инсталация, съединител, скоростна, раздатъчна и предавателна кутия, ходова част, кормилно управление, вентилационно - отоплителна и климатична система, спирачна уредба, хидравлична система, алтернатор, стартер, звукова и светлинна сигнализация за автомобили със специален режим на движение, оборудване и ел. инсталация в санитарната част на автомобила;
- доставка на резервни части и консумативи.
     - компютьрна диагностика, смяна на масла, спирачна течност и филтри, демонтаж, монтаж и баланс на гуми, и други сервизни дейности от обхвата на Приложение № 5 „Сервизни нормовремена“ към Методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди на моторни превозни средства към НАРЕДБА № 24 от 08.03.2006 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0007223
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Търговище
Прогнозна стойност: 69900.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2023-07-21 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Д-р Янка Иванова
  • Телефон/и за контакт: 060163810
Документи