ЦСМП - Търговище

Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства – санитарни автомобили на ЦСМП – Търговище

Дата и час на публикуване: 2019-06-03 13:55:46Последна промяна: 2019-07-12 16:23:21
ID номер: 9088778 Статус: възложена

Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства – санитарни автомобили на ЦСМП – Търговище

Индивидуален номер на процедурата: 0004993
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Търговище
Прогнозна стойност: 69500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-20 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи