ЦСМП - Търговище

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП - Търговище, работещ на 12 часов работен ден при сумарно изчисляване на работното време през 2019г., за ползването им в ЦСМП - Търговище и филиалите в гр. Омуртаг, гр. Антоново и гр. Попово.

Дата и час на публикуване: 2019-01-07 14:10:38Последна промяна: 2019-02-11 12:07:05
ID номер: 9084682 Статус: възложена

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП - Търговище, работещ на 12 часов работен ден при сумарно изчисляване на работното време през 2019г., за ползването им в ЦСМП - Търговище и филиалите в гр. Омуртаг, гр. Антоново и гр. Попово.

Индивидуален номер на процедурата: 0004565
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Търговище
Прогнозна стойност: 69999.99 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-22 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-01-07 14:11:21
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094127812
  Удостоверено време: 07.01.2019 14:11:21
  Удостоверено време по UTC: 07.01.2019 12:11:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-01-07 14:11:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094127837
  Удостоверено време: 07.01.2019 14:11:43
  Удостоверено време по UTC: 07.01.2019 12:11:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-07 14:31:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094128958
  Удостоверено време: 07.01.2019 14:31:20
  Удостоверено време по UTC: 07.01.2019 12:31:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 15:00:57
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094502765
  Удостоверено време: 18.01.2019 15:00:57
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 13:00:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-25 11:00:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094716010
  Удостоверено време: 25.01.2019 11:00:30
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2019 09:00:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-11 12:07:04