ЦСМП - Търговище

Доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала на ЦСМП - Търговище

Дата и час на публикуване: 2016-12-22 14:33:28Последна промяна: 2019-07-12 16:29:01
ID номер: 9060235 Статус: затворена

Доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала на ЦСМП - Търговище

Индивидуален номер на процедурата: 0001967
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Търговище
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-03 12:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-22 14:33:28
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-12-22 14:33:28
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-22 14:33:28
 • Деловодна информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-12-22 14:33:28