ЦСМП - Търговище

Доставка чрез покупка на течни горива - дизелово гориво и бензин А-95 Н за нуждите на автомобилите на ЦСМП-Търговище

Дата и час на публикуване: 2020-11-26 13:12:30
Статус: възложена

Доставка чрез покупка на течни горива  - дизелово гориво и бензин А-95 Н за нуждите на автомобилите на ЦСМП-Търговище

Индивидуален номер на процедурата: 0006606
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Търговище
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт: