ЦСМП - Търговище

Доставка на течни горива - дизелово гориво и бензин А95 Н за автомобилите на ЦСМП-Търговище

Дата и час на публикуване: 2016-12-19 14:21:00Последна промяна: 2017-02-24 16:20:27
АОП номер: 00101-2016-0001 Статус: възложена

Доставка на течни горива - дизелово гориво и бензин А95 Н за автомобилите на ЦСМП-Търговище

Индивидуален номер на процедурата: 0001966
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Търговище
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи