ЦСМП - Търговище

Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП-Търговище за срок от една календарна година

Дата и час на публикуване: 2016-01-12 13:13:36Последна промяна: 2017-02-10 14:08:31
ID номер: 9049529 Статус: затворена

“Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП-Търговище за срок от една календарна година". Санитарните автомобили, подлежащи на сервизно обслужване и ремонт са съгласно списък на Възложителя.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001964
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Търговище
Прогнозна стойност: 30000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-22 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-01-12 13:13:36
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-01-12 13:13:36
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-01-12 13:13:36
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-01-12 13:13:36
 • Техническа оферта

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-01-12 13:13:36
 • Указания към участниците

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-12 13:13:36
 • Списък санитарни автомобили

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-01-12 13:13:36
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-01-12 13:13:36
 • Списък образец 8

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-01-12 13:13:36
 • Декларации-3,4,5,6

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-01-12 13:13:36
 • Протокол - 12.02.2016г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-12 17:00:00