ЦСМП - Търговище

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП –Търговище

Дата и час на публикуване: 2015-12-30 11:56:36Последна промяна: 2017-02-10 12:02:10
ID номер: 9049327 Статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП –Търговище, работещ на 12-часов работен ден при сумарно изчисляване на работното време през 2016г., за ползването им в гр. Търговище и филиалите в гр. Омуртаг, гр. Антоново, гр. Попово в съответствие с Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Индивидуален номер на процедурата: 0001963
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Търговище
Прогнозна стойност: 29000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-14 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 11:56:36
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 11:56:36
 • Съобщение до медиите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 11:56:36
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 11:56:36
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-15 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-29 15:01:59
 • Извършени плащания по договор - 22.03.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-22 13:07:30
 • Извършени плащания по договор - 20.06.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 13:08:19
 • Извършени плащания по договор - 20.07.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-20 13:08:56
 • Извършени плащания по договор - 19.08.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 13:09:00
 • Извършени плащания по договор - 20.09.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 13:10:01
 • Извършени плащания по договор - 20.10.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-20 13:10:31
 • Извършени плащания по договор - 18.11.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-18 13:11:05
 • Извършени плащания по договор - 16.12.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-16 13:11:36