ЦСМП - Търговище

Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Търговище

Дата и час на публикуване: 2015-09-30 11:22:11Последна промяна: 2017-02-10 11:53:54
ID номер: 9046340 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Търговище, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: " Доставка на лекарствени продукти";Обособена позиция № 2- " Доставка на медицински консумативи" ; Обособена позиция № 3- "Доставка на дезинфектанти".

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001962
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Търговище
Прогнозна стойност: 31000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000, 24000000, 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-13 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 17:00:00
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 17:00:00
 • Съобщение до медиите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 17:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 17:00:00
 • Приложения към документацията

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 17:00:00
 • Приложение №1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 17:00:00
 • Приложение №2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 17:00:00
 • Приложение №3

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 17:00:00
 • Разяснения във връзка с участието в обществената поръчка

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 17:00:00
 • Договор за доставка на дезинфектанти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-26 11:29:25
 • Договор за доставка на лекарствени продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 11:30:08
 • Договор за доставка на медицински консумативи

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 11:30:08
 • Извършени плащания "Фаркол" АД - 01.02.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-01 11:31:59
 • Извършени плащания за лекарства"Фаркол" АД - 25.04.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-25 11:39:57
 • Извършени плащания "Живас" ООД - 24.04.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-24 11:40:56
 • Извършени плащания за медицински консумативи "Фаркол" АД - 03.05.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-03 11:41:43
 • Извършени плащания по Договор №2, "Фаркол" АД - 20.07.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-20 11:42:19
 • Извършени плащания по Договор №3, "Фаркол" АД - 20.07.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-20 11:42:19
 • Извършени плащания по Договор №2, "Фаркол" АД - 19.08.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 11:43:25
 • Извършени плащания по Договор №3, "Фаркол" АД - 19.08.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 11:43:25
 • Извършени плащания "Живас" ООД - 20.09.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 11:44:30
 • Извършени плащания по Договор №2, "Фаркол" АД - 20.09.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 11:44:30
 • Извършени плащания по Договор №3, "Фаркол" АД - 20.09.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 11:44:30
 • Извършени плащания по Договор №2, "Фаркол" АД - 20.10.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-20 11:46:07
 • Извършени плащания по Договор №3, "Фаркол" АД - 20.10.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-20 11:46:07
 • Извършени плащания по Договор №2, "Фаркол" АД - 18.11.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-18 11:47:20
 • Извършени плащания по Договор №3, "Фаркол" АД - 18.11.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-18 11:47:20
 • Извършени плащания по Договор №2, "Фаркол" АД - 16.12.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-16 11:48:30
 • Извършени плащания по Договор №3, "Фаркол" АД - 16.12.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-16 11:48:30
 • Информация "Живас" ООД - 04.01.2017г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 11:52:17
 • Информация по Договор №2, "Фаркол" АД, - 04.01.2017г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 11:52:17
 • Информация по Договор №3, "Фаркол" АД, - 04.01.2017г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 11:52:17