ЦСМП - Търговище

Доставка на един брой фабрично нова оборудвана санитарна линейка

Дата и час на публикуване: 2014-11-06 17:00:00Последна промяна: 2017-02-10 10:57:17
ID номер: 9035695 Статус: възложена

Доставка на един брой фабрично нова оборудвана санитарна линейка

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001959
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Търговище
Прогнозна стойност: 66000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34114121
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-18 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-06 17:00:00
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2014-11-06 17:00:00
 • Съобщение до медиите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-11-06 17:00:00
 • Указание за участие в процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-06 17:00:00
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-02-10 10:54:22
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-30 17:55:09
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-19 17:54:38
 • Заповед №57

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2014-11-19 17:54:38
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-09 10:15:51