ЦСМП - Смолян

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021г

Дата и час на публикуване: 2021-03-10 12:51:32
Документи
 • Покана по РС РД-11-102 с изх. № 25-16/10.03.2021г

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-10 12:54:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144347134
  Удостоверено време: 10.03.2021 12:54:44
  Удостоверено време по UTC: 10.03.2021 10:54:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договора

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-10 12:54:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144347145
  Удостоверено време: 10.03.2021 12:54:46
  Удостоверено време по UTC: 10.03.2021 10:54:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-24 08:43:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145500284
  Удостоверено време: 24.03.2021 08:43:48
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2021 06:43:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-24 08:43:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145500285
  Удостоверено време: 24.03.2021 08:43:51
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2021 06:43:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение на Възложителя

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-03-30 15:15:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145912419
  Удостоверено време: 30.03.2021 15:15:24
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2021 12:15:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори