ЦСМП - Смолян

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Смолян: Dexamethasone по Обособена позиция №1 на Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г. и Tramadol и Pethidine по Обособена позиция №2 на Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020г. за нуждите на ЦСМП-Смолян “

Дата и час на публикуване: 2020-10-19 09:15:52Последна промяна: 2020-10-19 09:15:24
Документи