ЦСМП - Смолян

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2020г. за нуждите на ЦСМП Смолян и филиалите му: Смолян, Златоград, Девин, Рудозем, Чепеларе, Баните, Доспат,Мадан, Неделино, съгласно Наредба 11/21.12.2005год. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Дата и час на публикуване: 2020-01-31 15:03:51
ID номер: 9096120 Статус: затворена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2020г. за нуждите на ЦСМП Смолян и филиалите му

Индивидуален номер на процедурата: 0005938
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 57000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Нели Томова
 • Телефон/и за контакт: 0301/62854
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-01-31 15:03:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117137041
  Удостоверено време: 31.01.2020 15:03:56
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2020 13:03:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-01-31 15:04:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117137044
  Удостоверено време: 31.01.2020 15:04:00
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2020 13:04:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-31 15:04:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117137049
  Удостоверено време: 31.01.2020 15:04:03
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2020 13:04:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2020-02-17 14:51:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118400507
  Удостоверено време: 17.02.2020 14:51:04
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2020 12:51:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-02-17 14:51:07
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118400510
  Удостоверено време: 17.02.2020 14:51:07
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2020 12:51:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърден от Възложителя Протокол на комисия за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-05 12:13:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119439239
  Удостоверено време: 05.03.2020 12:13:00
  Удостоверено време по UTC: 05.03.2020 10:13:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор със Содексо Пасс България

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 14:58:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120289692
  Удостоверено време: 16.03.2020 14:58:31
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 12:58:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори