ЦСМП Смолян

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И АНТИСЕПТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-СМОЛЯН ПРЕЗ 2018г.

Дата и час на публикуване: 2018-03-30 09:38:00Последна промяна: 2018-03-30 09:35:39
ID номер: 9074433 Статус: удължена

Предметът на поръчката включва следните обособени позиции:

1. Доставка на лекарствени продукти

прогнозна стойност - 35 686 лв. без ДДС

2. Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и антисептици

прогнозна стойност - 15 887 лв. без ДДС

Участникът може да подаде оферта за една или две обособени позиции, но е длъжен да оферира доставката на всички номенклатури от всяка обособена позиция в цялост, съгласно техническата спецификация - приложение № 3.1 и/или приложение № 3.2

Индивидуален номер на процедурата: 0003593
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 51573.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-18 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Нели Томова
 • Телефон/и за контакт: 0301/62854
Документи
 • Обява за ОП по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-03-30 09:32:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080097820
  Удостоверено време: 30.03.2018 09:32:42
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2018 06:32:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-03-30 09:33:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080097848
  Удостоверено време: 30.03.2018 09:33:00
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2018 06:33:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-30 09:33:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080097885
  Удостоверено време: 30.03.2018 09:33:24
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2018 06:33:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към документацията за участие в процедурата

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-03-30 09:33:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080097937
  Удостоверено време: 30.03.2018 09:33:55
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2018 06:33:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-04-19 12:39:20
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081535754
  Удостоверено време: 19.04.2018 12:39:20
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2018 09:39:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори